top of page
Ansikt 1 farger.png
Overskrift farger.png
Ansikt 2 farger.png
 tilbyr samtaleterapi på nett eller ved fysisk oppmøte til introduksjonspris. 
Depression%2C%20mental%20health%2C%20psy

I løpet av livet kan vi befinne oss i situasjoner som er vanskelig å takle på egenhånd. Det kan være store omveltninger eller små hverdagslige problemer som til slutt blir for mye. Kanskje det ikke lenger holder å snakke med venner og familie, kanskje ikke andre forstår hva det er vi går gjennom eller vi står rett og slett helt alene i alt.

Vi kan også ha med oss mekanismer og mønstre som ikke lenger fungerer i det livet vi lever i dag, men en gang var  denne tilpasningen nyttig i det miljøet vi vokste opp i. Når vi blir mer bevisst oss selv, altså hvorfor og hvordan vi gjør som vi gjør, har vi muligheten og etter hvert valget til  kunne endre på disse mønstrene.

I slike tilfeller er det fint å kunne dele dine tanker og følelser med en utenforstående som ser deg, lytter til deg og støtter deg for å finne svarene i deg selv. Slik vil du også bli bedre rustet til å ta gode valg på egenhånd.

bottom of page